ANLÆGSGARTNER LENNARTH BAAGØE

Handelsbetingelser

1. Generelt
​Disse salg og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver leverance, service ydelse eller andet arbejdet køber erhverver hos Anlægsgartner Lennarth Baagøe ( i det følgende kaldet sælger), medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud og ordrebekræftelse
​Sælgers tilbud er gældende i 14 dage efter datering, medmindre andet er aftalt. Tilbuddet skal være skriftlig og indeholde de aftaler og løsninger, som der er indgået på mødet ved den pågældende opgave. Alt arbejde og evt. leverancer udover tilbud, vil blive afregnet på timeløn og forbrug, medmindre andet er aftalt. Tilbud og aftale om ekstra arbejde, skal accepteres skriftligt fra købers side, enten via mail eller aftaleseddel. Ved enhver accept af tilbud, accepter man ligeledes de til enhver tid gældende handelsbetingelser.

3. Priser og betaling
​Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er aftalt. Ved fliserens og algebehandling er prisen sat efter de af sælger opmålte kvadratmeter, medmindre andet er aftalt. Sælger forbeholder sig retten til at ændre prisen, såfremt der er prisstigning fra underleverandør, valutakursændring, materialeprisstigninger, statsindgreb eller lignende forhold. Der kan betales med giro kort, bankoverførsel eller mobilepay. Betaler køber ikke i rette tid, er sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rente på 2% per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100 kr. pr rykker. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav, medmindre dette skriftligt er anerkendt af sælger. Ved eventuelle og sådan tilbageholdelse vil det være at betragte som en væsentlig misligholdelse af aftalen.

4. Ejendomsforbehold
​Sælger har ejendomsretten til ethvert produkt eller leverance indtil betaling er sket.

5. Produktansvar og ansvarsfriskrivelse
​Sælger har ikke ansvar for den kvalitet eller udsende et benyttet produkt måtte have. Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos sælgers leverandør. Enhver tvist omkring et benyttet produkt, skal således føres gennem køber og sælgers leverandør, skal sælger inddrages i denne tvist vil dette blive gjort på timeløn. Ved algebehandling må de anvendte bekæmpelsesmidler ikke udledes direkte til åer og vandløb. Det er derfor vigtigt at de ved bestilling af vore ydelser skal have sikret dem, at deres tagrender leder vandet direkte til kloak og videre til rensningsanlæg.

De bekræfter ved deres underskrift/bestilling at deres ejendom ikke udleder spildevand direkte i vandmiljøet. Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset deres underskrift på indeværende bestilling, erkender de at ville holder sælger erstatningsfri for ethvert krav der måtte opstå mod sælger i denne anledning. Ligeledes erkender de at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til sælger. De kan få oplysninger om afledning af spildevand ved deres kommune, eller de kan tjekke deres BBR. Er de usikker på hvor deres regnvand fra tagrenden løber hen, bør de vælge en algebehandling på 100% miljørigtig vis, eller frakoble tagrender inden vores besøg, og lade dem forblive frakoblet indtil det har regnet 3-4 gange. Algebehandling af tag vil alene have den ønskede effekt, såfremt taget alene er begroet med mos i begrænsede mængder. Ved tage med mos i større mængder er køber oplyst at de bør købe en mosafrensning af taget, før taget algebehandles.

6. Garanti og reklamationer
​Sælger stiller ingen garanti for de benyttet produkter, dette påhviler alene sælgers leverandør. Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt man algerbehandler fliserne efter behov og minimum 1 gang årligt gennem sælger. Husk derfor at gemme fakturaer på algebehandling og evt. billeder som bevis på du har fået det gjort. Der kan først reklameres over en algebehandling tidligst 6 mdr. fra udførelsesdatoen, og det er et krav at køber har før og efterbilleder.

7. Følgeskader og tab
​Sælger er ikke ansvarlig for følgeskader på bygninger osv. ved brug af maskiner, medmindre at der er tale om en direkte påkørsel. Ved algebehandling er det udelukkende købers egen vurdering om taget kan tåle det, sælger er derfor ikke ansvarlig for evt. følgeskader så som vandindtrængning, overflade skader, misfarvning af metal og planter eller lignede. Ved fliserens er sælger ikke ansvarlig for en evt. udvaskning af grus som kan medføre sætnings skader. Køber kan ikke gøre krav mod sælger for evt. tab grundet det helt eller delvist udførte arbejde.

8. Tvister
​Enhver tvist eller uoverensstemmelse skal søges løst ved forhandling, eventuelle retlige tvister mellem parterne skal afgøres efter dansk ret. Enhver tvist der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved sælgers værneting.

Få et uforpligtende tilbud

Hvis du har spørgsmål til vores services, priser eller åbningstider er du altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder. Vi glæder os til at høre fra dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kan du ikke lide formularer?

Ring til os på tlf.: 20 64 81 93
​eller skriv en mail til lbat@lbat.dk

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Anlægsgartner Lennarth Baagøe

Bolbrovej 32B, 5882 Vejstrup

Klik her for rutevejledning

CVR: 19287475

Kontaktoplysninger

Telefon: 20 64 81 93

E-mail: bat@lbat.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket